Tarieven

euro

Walhain Advocatuur werkt voor bedrijven, instellingen en particulieren, hanteert daarbij een basisuurtarief en
houdt evenwel daar waar toepasselijk rekening met tariefverhogende omstandigheden:

wanneer het een complexe zaak betreft;
wanneer het een zaak met een groot financieel belang betreft

dan wel met tariefverlagende omstandigheden:

wanneer het een zaak met een gering financieel betreft
wanneer het inkomen van de cliënt daar aanleiding toe geeft.

Uiteraard wordt dit vooraf met de cliënt besproken en in de opdrachtbevestiging vastgelegd.