Voorwaarden

alg-voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op alle werkzaamheden van mr Walhain zijn de Algemene Voorwaarden van Walhain Advocatuur van toepassing.
Een exemplaar van deze voorwaarden zal bij het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht aan de cliënt worden overhandigd dan wel per e-mail worden toegezonden.
De Algemene Voorwaarden en tevens de website disclaimer zijn onderaan de website in te zien en te downloaden.